اینجا آغاز موفقیت شغلی شماست

وبسایت آموزشی امید دانش طلوع با شماره ثبت 5307 و با هدف ارائه خدمات استعلام مدرک و امکان ثبت نام از هنرآموزان طراحی و راه اندازی شده است.

ثبت نام دوره استعلام مدرک

معرفی موسسه

موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی “امید دانش طلوع” اولین موسسه آموزش عالى در تبریز است که بعنوان یک موسسه الکترونیکی (مجازی) است که با شماره ثبت 5307 در اداره ثبت شرکت ها فعالیت خوذ را آغاز کرده است. وبسایت آموزشی امید دانش با چندین سال سابقه و با هدف ارائه خدمات استعلام مدرک و امکان ثبت نام از هنرآموزان طراحی و راه اندازی شده است. برای ثبت نام از هنرآموزان کافی است تا اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام موجود در صفحه اصلی سایت وارد شوند همچنین برای استعلام مدرک نیز باید شماره گواهینامه در فرم استعلام وارد شود.

دوره های ما

آموزش حرفه ای حسابداری

مدرس دوره : 12 جلسه

1200000 تومان

آموزش حرفه ای حسابداری

مدرس دوره : 12 جلسه

1200000 تومان

آموزش حرفه ای حسابداری

مدرس دوره : 12 جلسه

1200000 تومان

آموزش حرفه ای حسابداری

مدرس دوره : 12 جلسه

1200000 تومان

آموزش حرفه ای حسابداری

مدرس دوره : 12 جلسه

1200000 تومان

آموزش حرفه ای حسابداری

مدرس دوره : 12 جلسه

1200000 تومان

بولتن اخبار

title test

برخی موارد کاربرد در سایت ا...