اینجا آغاز موفقیت شغلی شماست

وبسایت آموزشی امید دانش طلوع با شماره ثبت 5307 و با هدف ارائه خدمات استعلام مدرک و امکان ثبت نام از هنرآموزان طراحی و راه اندازی شده است.

ثبت نام دوره استعلام مدرک

معرفی موسسه

موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی “امید دانش طلوع” اولین موسسه آموزش عالى در تبریز است که بعنوان یک موسسه الکترونیکی (مجازی) است که با شماره ثبت 5307 در اداره ثبت شرکت ها فعالیت خوذ را آغاز کرده است. وبسایت آموزشی امید دانش با چندین سال سابقه و با هدف ارائه خدمات استعلام مدرک و امکان ثبت نام از هنرآموزان طراحی و راه اندازی شده است. برای ثبت نام از هنرآموزان کافی است تا اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام موجود در صفحه اصلی سایت وارد شوند همچنین برای استعلام مدرک نیز باید شماره گواهینامه در فرم استعلام وارد شود.

توجه

متقاضی محترم لطفا وجه پرداخت مدرک درخواستی خود را فقط به شماره حساب یا شماره کارت مدیر موسسه امید دانش طلوع واریز نمایید و از پرداخت وجه به کارت اشخاص دیگر جدا خودداری نمائید.

شماره حساب بانک ملی: 0362333618002

شماره کارت بانک ملی: 6037998192317047

بنام معصومه طالبی مدیر موسسه امید دانش طلوع

بولتن اخبار

title test

برخی موارد کاربرد در سایت ا...