درباره امید دانش

موسسه پژوهشکده علمی کاربردی امید دانش طلوع یکی از موسسات معتبری هست که به صورت قانونی در سازمان ثبت اسناد کشور ثبت گردیده است و با وارد کردن شماره شناسه ملی موسسه به شماره 14010470616 در سایت سازمان ثبت به نشانی ilenc.ir میتوان از معتبر بودن موسسه، اطمینان حاصل کرد. این مرکز با بهره مندی از همکاری اساتید و کارشناسان خبره کشور که دارای تجارب علمی و اجرایی مرتبط با حیطه های تدریس و آموزش های حضوری و غیر حضوری، با ایده ها و افکار نو به جهت خدمت رسانی در عرصه آموزش و مشاوره تحصیلی و مشاوره کار برای کسانی که به دنبال کسب و کار مناسب با تحصیلات کافی هستند انجام داده می شود. ارائه خدمات روانشناسی، برگزاری کارگاه های روانشناسی و مشاوره ای، ارائه خدمات مشاوره تحصیلی، انتقال دانش فنی، مشاوره کار و تحصیلی برای افرادی که مدت هاست بیکار مانده اند و سواد کافی ندارند و در هیچ مصاحبه شغلی پذیرفته نشده اند، بهترین کارشناسان و مشاوران تحصیلی را در اختیار شما قرار داده ایم.